Descàrregues

Descarrega una única imatge corresponent a l'àrea i el producte que seleccionis.

1. Selecciona l'àrea. Vermell indica àrea massa gran/petita.
 
2. Selecciona el producte
Base topogràfica 1:5.000
Mapa topogràfic 1:25.000
Mapa topogràfic 1:50.000
Mapa topogràfic 1:100.000
Mapa topogràfic 1:250.000
Mapa topogràfic 1:500.000
Mapa topogràfic 1:1.000.000
 Veure la sèrie seleccionada
Ortofoto 1:2.500
Ortofoto 1:5.000
Ortofoto 1:25.000
 Veure la sèrie seleccionada
Mapa de Cobertes del sòl de Catalunya
 Veure la sèrie seleccionada
3. Selecciona el format
JPEG
JPEG2000
PDF (GeoPDF)
TIFF (GeoTiff)
ECW

Descarrega un únic fitxer ZIP amb tots els fulls existents en l'àrea que seleccionis.

1. Selecciona l'àrea. Vermell indica àrea massa gran/petita.      Lila indica els fulls seleccionats.
 
2. Selecciona la sèrie
Cartografia topogràfica 1:1.000
Base topogràfica 1:5.000
Mapa topogràfic 1:25.000
Mapa topogràfic 1:50.000
Mapa topogràfic 1:100.000
Mapa topogràfic 1:250.000
Mapa topogràfic 1:500.000
Mapa topogràfic 1:1.000.000
 Veure la sèrie seleccionada
 Veure fulls
Ortofoto 1:2.500
Ortofoto 1:5.000
Ortofoto 1:25.000
 Veure la sèrie seleccionada
 Veure fulls
Piràmide híbrida
Noms geogràfics de Catalunya
Base Municipal 1:5 000
Base de seccions censals
Base geoespacial dels polígons industrials
Mapes de variables biofísiques de l'arbrat
Mapa de sòls pendent > 20 %
Model d'elevacions 2x2
Model d'elevacions 5x5
Model d'elevacions 15x15
Talls
Lidar
Lidar v2
 Veure fulls
3. Selecciona el format
MrSID (imatge)
DGN
DXF (per a CAD)
EXP
SHP (shapefile)
MMZ
KMZ
DG8
Tif
JP2
TIF
SHP (shapefile)
DGN8
DXF (per a CAD)
TXT
LAZ
MBTiles
CSV
Importa una àrea