Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Registre  >   Baixa

Baixa d'usuari

Utilitzeu el següent formulari per donar-vos de baixa com a usuari registrat de l'ICGC.

Nom d'usuari:
 
Contrasenya:
 
Motiu de la baixa:
 
 

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral