Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 4. Ús del sòl

Grup III - 4. Ús del sòl

Caracterització del territori, d’acord amb la seva dimensió funcional o la seva dedicació socioeconòmica actual o futura planificades (per exemple, residencial, industrial, comercial, agrari, forestal, recreatiu).

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

FORESTS PÚBLIQUES I PRIVADES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30401

DENOMINACIÓ

Forests públiques i privades

DESCRIPCIÓ

Inclou:
- Plans de Desenvolupament Forestal: Pla general de política forestal de Catalunya (qualificació dels terrenys forestals i usos), plans de producció forestal, projectes d'ordenació, plans tècnics de gestió i millora forestal (PTGMF).
- Inventari forestal de Catalunya.
- Catàleg de forests d'utilitat pública (arxiu cartogràfic i fotogràfic i llibre de registre).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

Centre de la Propietat Forestal

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima mig any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Forests públiques

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i KMZ)
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: novembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: abril de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: maig de 2015
  • Data de publicació: maig de 2015

 

BASE DE DADES D'URBANITZACIONS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30402

DENOMINACIÓ

Base de dades d'urbanitzacions

DESCRIPCIÓ

Base temàtica que recull la localització, els límits i les caracteristiques de les urbanitzacions. Inclou:
- Urbanitzacions de baixa densitat.
- Urbanitzacions que estan situades a menys de 500 metres de terrenys forestals, sense continuïtat immediata amb la trama urbana (Llei 5/2003, de 22 d'abril, de mesures de prevenció d'incendis forestals en les urbanitzacions).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Ordenació del Territori i Urbanisme

DG Medi Natural i Biodiversitat

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

PLANS TERRITORIALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30403

DENOMINACIÓ

Plans territorials

DESCRIPCIÓ

Els plans territorials són instruments del planejament destinats a obtenir una distribució més adequada dels usos sobre el territori: pla territorial general, plans territorials parcials, plans directors territorials i plans territorials sectorials (s'han d'elaborar pel departament competent amb la col·laboració del TES).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Altres Departaments

ENTITAT RESPONSABLE

DG Ordenació del Territori i Urbanisme

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF)
  • Data de la informació: 2006-2010
  • Data de publicació: 2006-2010
 • Visualització
  • Data de la informació: 2006-2010
  • Data de publicació: 2006-2010 

PLANEJAMENT URBANÍSTIC


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30404

DENOMINACIÓ

Planejament urbanístic

DESCRIPCIÓ

Plans directors urbanístics, normes de planejament urbanístic, plans d’ordenació urbanística municipal, programes d’actuació urbanística municipal, plans parcials urbanístics, plans parcials urbanístics de delimitació, plans de millora urbana i plans especials urbanístics.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Comissió d'Urbanisme

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Visualització

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Comissió d'Urbanisme. Departament de Territori i Sostenibilitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Dades obertes
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015
 • Visor MUC
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: febrer de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015
 • De format: DGNv8 i SHP
  • Data de l'especificació: abril de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D