Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup I - 3. Noms geogràfics

Grup I - 3. Noms geogràfics

Noms de zones, regions, localitats, ciutats, perifèries, poblacions o assentaments, o qualsevol tret geogràfic o topogràfic d’interès públic o històric.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

BASE DE DADES DEL NOMENCLÀTOR OFICIAL DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10301

DENOMINACIÓ

Base de dades del Nomenclàtor oficial de Catalunya

DESCRIPCIÓ

Recull de topònims oficialitzats i que, d'acord amb la Resolució 563/V del Parlament de Catalunya, de 7 de maig de 1998, ha de ser una obra de referència per a l'edició de cartografia, retolació, guies de viatge i altres productes informatius. Cobertura total de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Presidència

Territori i Sostenibilitat

Governació, Administracions Públiques i Habitatge

Economia i Hisenda

ENTITAT RESPONSABLE

Comissió de Toponímia de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons acords de la Comissió de Toponímia de Catalunya

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: 2008
  • Data de publicació: 2009
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2008
  • Data de publicació: 2009


 

BASE DE DADES DE TOPONÍMIA GENERAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10302

DENOMINACIÓ

Base de dades de toponímia general

DESCRIPCIÓ

Base toponímica que cobreix tot Catalunya. Conté una toponímia de tipologia variada referida a:
- Divisions administratives: municipis, comarques, províncies, etc..
- Poblament: indrets d'habitació permanent, implantacions industrials, serveis de comunicacions i transports
   i serveis comunitaris.
- Medi físic: orografia terrestre i marítima i hidrografia.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic (accessible per a l'Administració pública)

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D