Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup I - 4. Unitats administratives

Grup I - 4. Unitats administratives

Unitats administratives en què es divideixen les àrees en les quals els estats membres tenen i/o exerceixen drets jurisdiccionals, a efectes d’administració local, regional i nacional, separades per límits administratius.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

DELIMITACIÓ MUNICIPAL I TERRITORIAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10401

DENOMINACIÓ

Delimitació municipal i territorial

DESCRIPCIÓ

Límits de les demarcacions territorials en què s'estructura l'Administració de la Generalitat de Catalunya: municipis, comarques, províncies, entitats municipals descentralitzades, entitats metropolitanes i mancomunitats de municipis. Inclou també les demarcacions territorials de competència municipal: disctrictes i barris.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Governació, Administracions Públiques i Habitatge

ENTITAT RESPONSABLE

DG Administració Local

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons acords de la Comissió de Delimitació Territorial de Catalunya

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Visualització

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor VISSIR (visible a escales igual o superiors a 1:25.000)
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

 

 • De producte
  • Data de l'especificació: novembre de 2012
  • Data de publicació: desembre de 2012
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: març de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: contínua
  • Data de publicació: contínua

 

TERMENAL DEL DOMINI PÚBLIC MARÍTIMOTERRESTRE I ZONES DE SERVITUD


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10402

DENOMINACIÓ

Termenal del domini públic marítimoterrestre i zones de servitud*

DESCRIPCIÓ

Fitació i determinació de la línia límit del domini públic marítimoterrestre i de la línia de la ribera de mar. Inclou les seves zones de servitud: servitud de protecció, servitud de trànsit i servitud d'accés al mar.

*Conjunt d'informació que apareix a títol informatiu i que és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració General de l'Estat

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Ordenació del Territori i Urbanisme

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al BOE

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(DGN, DWG, SHP)
  • Data de la informació: juliol 2015
  • Data de publicació: juliol 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: juliol 2015
  • Data de publicació: juliol 2015
Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D