Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 17. Regions biogeogràfiques

Grup III - 17. Regions biogeogràfiques

Zones dotades de condicions ecològiques relativament homogènies amb unes característiques comunes.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

MAPES DE VEGETACIÓ


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31701

DENOMINACIÓ

Mapes de vegetació

DESCRIPCIÓ

Determinació de l'estructura i composició de la vegetació

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Polítiques Ambientals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Polítiques Ambientals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


  • Descàrrega
    • Data de la informació: 1994-2014
    • Data de publicació: -

  • Perfil IDEC
    • Data de la metadada: juliol de 2007 (parcial)
    • Data de publicació: -


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D