Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 18. Hàbitats i biòtops

Grup III - 18. Hàbitats i biòtops

Zones geogràfiques caracteritzades per unes condicions ecològiques específiques, processos, estructures i funcions de recolzament vital que siguin suport físic dels organismes que hi viuen. S’inclouran zones terrestres i aquàtiques diferenciades per les seves característiques geogràfiques, abiòtiques i biòtiques, tant si són enterament naturals com seminaturals.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

MAPES DE QUALITAT DE L'HÀBITAT D'ESPÈCIES DE FAUNA AMENAÇADA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31801

DENOMINACIÓ

Mapes de qualitat de l'hàbitat d'espècies de fauna amenaçada

DESCRIPCIÓ

Càlcul de zones potencials de presència de determinades espècies

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Delimitació de les àrees prioritàries de reproducció, alimentació, dispersió i concentració local de les espècies d’aus amenaçades

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: octubre de 2010
  • Data de publicació: -


 

2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Pla de recuperació del trencalòs

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: novembre de 1999
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juliol de 2008
  • Data de publicació: -

 

3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Zones de protecció per a l'alimentació d'espècies d’ocells necròfags d’interès comunitari

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2012
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: novembre de 2013
  • Data de publicació: novembre de 2013

 

4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Zones de protecció per a l’avifauna amb la finalitat de reduir els riscos d’electrocució

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2005
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2011
  • Data de publicació: abril de 2011

 

5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Reserva genètica de truites

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: agost de 2008
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2013

 

HÀBITATS I VEGETACIÓ (CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS A CATALUNYA, CARTOGRAFIA DELS HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI I CARTOGRAFIA DE VEGETACIÓ)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31802

DENOMINACIÓ

Hàbitats i vegetació (cartografia dels hàbitats a Catalunya, cartografia dels hàbitats d'interès comunitari i cartografia de vegetació)

DESCRIPCIÓ

Cartografia dels hàbitats en el territori català basada en la interpretació i adaptació de la classificació d’hàbitats de la Unió Europea que proposa el document “CORINE biotopes manual”, editat per la Comissió Europea.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Polítiques Ambientals

DG Medi Natural i Biodiversitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Polítiques Ambientals: Cartografia dels hàbitats a Catalunya 1:50.000

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: 2008-2012
  • Data de publicació: -

 

 • De producte
  • Data de l'especificació: octubre de 2009
  • Data de publicació: 2010
 • De format: MMZ  i SHP
  • Data de l'especificació: octubre de 2009

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juliol de 2007 (parcial)
  • Data de publicació: -

 

2. Direcció General de Polítiques Ambientals: Cartografia dels hàbitats d'interès comunitari a Catalunya 1:50.000

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2012
  • Data de publicació: -


 

INVENTARI D'ESPAIS D'INTERÈS GEOLÒGIC I INVENTARI DE ZONES HUMIDES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31803

DENOMINACIÓ

Inventari d'espais d'interès geològic i inventari de zones humides

DESCRIPCIÓ

Delimitacions de l'inventari d'espais d'interès geològic i delimitacions de l'inventari de zones humides.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Polítiques Ambientals

DG Medi Natural i Biodiversitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Polítiques Ambientals: Inventari d'espais d'interès geològic a Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: desembre de 2006
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juliol de 2008
  • Data de publicació: -

 

2. Direcció General de Polítiques Ambientals: Zones humides

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: març de 2011
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: març de 2011
  • Data de publicació: març de 2011


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D