Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 2. Edificis

Grup III - 2. Edificis

Localització geogràfica dels edificis.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

INVENTARI DE MASIES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30201

DENOMINACIÓ

Inventari de masies

DESCRIPCIÓ

Base de dades que recull la localització i les característiques d'aquest subconjunt d'edificacions aïllades del cadastre que, per la seva particularitat, mereixen un tractament diferenciat.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Ordenació del Territori i Urbanisme

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D