Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Home CCCC  >   Geoinformació oficial (PCC)  >   Grup III - 7. Instal·lacions d'observació del medi ambient

Grup III - 7. Instal·lacions d'observació del medi ambient

Ubicació i funcionament d’instal·lacions d’observació del medi ambient, encarregades d’observar i mesurar emissions, l’estat del medi ambient i altres paràmetres de l’ecosistema (biodiversitat, condicions ecològiques de la vegetació, etc.), per part de les autoritats públiques o en nom d’aquestes.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

XARXA D'ESTACIONS I REGISTRE DE DADES METEOROLÒGIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30701

DENOMINACIÓ

Xarxa d'estacions i registre de dades meteorològiques

DESCRIPCIÓ

Inclou:
-  Dades de l'estació de radiosondatges 08190
-  Dades del satèl·lit meteorològic Meteosat
-  Dades de la Xarxa de Detectors de Descàrregues Elèctriques (XDDE) 
-  Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)
-  Dades de la Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD)
-  Xarxa d'Instruments Oceanogràfics i Meteorològics  (XIOM)
-  Xarxa d'Estacions Nivometeorològiques (XANIC)

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració General de l'Estat

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Servei Meteorològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Servei Meteorològic de Catalunya: Estació de radiosondatge

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: febrer de 2011
  • Data de publicació: febrer de 2011

2. Servei Meteorològic de Catalunya: Xarxa de Detectors de Descàrregues Elèctriques (XDDE)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2011
  • Data de publicació: gener de 2011

3. Servei Meteorològic de Catalunya: Xarxa d'Estacions Meteorològiques Automàtiques (XEMA)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: març de 2011
  • Data de publicació: març de 2011

4. Servei Meteorològic de Catalunya: Xarxa d'Equipaments Meteorològics de la Generalitat de Catalunya (XEMEC)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, DXF i SHP)
  • Data de la informació: gener de 2011
  • Data de publicació: gener de 2011
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -


5. Servei Meteorològic de Catalunya: Xarxa de Radars Meteorològics (XRAD)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2011
  • Data de publicació: gener de 2011

 

XARXA D'ESTACIONS I REGISTRES DE CONTROL DE LA CONTAMINACIÓ ATMOSFÈRICA (EMISSIONS I IMMISSIONS)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30702

DENOMINACIÓ

Xarxa d'estacions i registres de control de la contaminació atmosfèrica (emissions i immissions)

DESCRIPCIÓ

La xarxa d'estacions de control de la qualitat de l'aire de Catalunya, Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), disposa d'una sèrie d'estacions que enregistren valors d'immisió que permeten conèixer la qualitat de l'aire en determinades zones puntuals del territori. La Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC) monitoritza els contaminants emesos per focus concrets.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima XVPCA: 1 any

Periodicitat màxima XEAC: contínua segons modificacions

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental: Xarxa d'Emissions Atmosfèriques de Catalunya (XEAC)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i DXF)
  • Data de la informació: juliol de 2013
  • Data de publicació: juliol de 2013


2. Direcció General de Qualitat Ambiental: Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i DXF)
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: gener de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: maig de 2010
  • Data de publicació: maig de 2010

3. Direcció General de Qualitat Ambiental: Zones de Protecció Especial de l'Ambient Atmosfèric

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i DXF)
  • Data de la informació: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: setembre de 2009
  • Data de publicació: setembre de 2009

 

XARXES DE CONTROL DEL MEDI HIDROLÒGIC


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30703

DENOMINACIÓ

Xarxes de control del medi hidrològic

DESCRIPCIÓ

Dades de qualitat i quantitat de l'aigua de les diferents xarxes de control de l'Agencia Catalana de l'Aigua: embassaments, aforaments, pluviòmetres, piezòmetres, qualitat de les aigües superficials, qualitat de les aigües subterrànies i qualitat de les aigües litorals.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D