Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup II - 2. Coberta terrestre

Grup II - 2. Coberta terrestre

Coberta física i biològica de la superfície de la terra, incloses les superfícies artificials, les zones agràries, els boscos, les zones naturals o seminaturals, les àrees humides i les làmines d’aigua.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

MAPA DE COBERTES DEL SÒL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20201

DENOMINACIÓ

Mapa de cobertes del sòl

DESCRIPCIÓ

Classificació de la coberta terrestre basada en la descripció física o biològica de la superfície de la terra. Informació sobre l'àrea, el perímetre i el tipus de superfície. Generalitzant aquest producte s'obté el Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) a Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

DG Agricultura i Ramaderia

CREAF

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. CREAF

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega DTES
  • Data de la informació: desembre de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2013
 • Descàrrega CREAF
  • Data de la informació: 2009
  • Data de publicació: 2009
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2009
  • Data de publicació: 2009
 • Visor SIMA

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juny de 2013
  • Data de publicació: juny de 2013


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D