Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 12. Zones de riscos naturals

Grup III - 12. Zones de riscos naturals

Zones vulnerables caracteritzades per l’existència de riscos de caràcter natural (qualsevol fenomen atmosfèric, hidrològic, sísmic, volcànic o incendi natural que, atesa la seva localització, gravetat o freqüència, pugui afectar negativament a la població), per exemple, inundacions, esllavissades de terres i col·lapses, allaus, incendis forestals, terratrèmols, erupcions volcàniques.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31201

DENOMINACIÓ

Riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

DESCRIPCIÓ

Dades de riscos associades als plans d'emergència especials:
- Incendis forestals (INFOCAT), inundacions (INUNCAT), sismicitat (SISMICAT), nevades (NEUCAT), riscos geològics.
- Indústries (PLASEQTA, PLASEQTOR), transport de mercaderies perilloses (TRANSCAT), contaminació d'aigües marines (CAMCAT).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Protecció Civil

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Protecció Civil

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

VULNERABILITAT DAVANT RISCOS NATURALS I SOCIALS DEL MAPA DE PROTECCIÓ CIVIL DE CATALUNYA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31202

DENOMINACIÓ

Vulnerabilitat davant riscos naturals i socials del Mapa de protecció civil de Catalunya

DESCRIPCIÓ

Dades de vulnerabilitat associades als plans d'emergència especials:
- Elements i zones vulnerables que poden patir dany per a cada tipus de risc.
- municipis amb pla d'emergència per vulnerabilitat

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Ens locals

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Protecció Civil

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Protecció Civil

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

MAPA PER A LA PREVENCIÓ DE RISCOS GEOLÒGICS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31203

DENOMINACIÓ

Mapa per a la prevenció de riscos geològics

DESCRIPCIÓ

Identificació, delimitació i quantificació de zones específiques de risc, especialment pel que fa a subsidències o col·lapses i estabilitat de vessants, amb l'objectiu de donar suport a la planificació territorial i establir les mesures preventives o correctores més oportunes per evitar i/o minimitzar el risc.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, PDF)
  • Data de la informació: 2010-2015
  • Data de publicació: 2010-2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2010-2015
  • Data de publicació: 2010-2015
 • Visor de riscos geològics
  • Data de la informació: 2010-2015
  • Data de publicació: 2010-2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'ALLAUS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31204

DENOMINACIÓ

Mapa per a la prevenció del risc d'allaus

DESCRIPCIÓ

Delimitació i quantificació de zones específiques de risc d'allaus de neu. Inclou l'elaboració de cartografies de zones d’allaus, la presa de dades nivometeorològiques d’alta muntanya i la predicció del perill d'allaus.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Mapa de zones d'allaus

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: 1997-2006
  • Data de publicació: 2006
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 1997-2006
  • Data de publicació: 2006
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 1997-2006
  • Data de publicació: 2006
 • Visor d'informació nivològica i allaus
  • Data de la informació: 1997-2006
  • Data de publicació: 2006

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012

 

MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC SÍSMIC


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31205

DENOMINACIÓ

Mapa per a la prevenció del risc sísmic

DESCRIPCIÓ

Delimitació i quantificació de zones específiques de risc de terratrèmol. La xarxa sísmica de Catalunya dóna informació ràpida a Protecció Civil i als mitjans de comunicació quan es produeix un terratrèmol, permet fer el control i el seguiment de l’activitat sísmica a Catalunya i proporciona dades sísmiques de qualitat per a la comunitat científica. Associat al Pla d'emergència especial SISMICAT.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Risc sísmic a Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (GeoPDF)
  • Data de la informació: 1999
  • Data de publicació: 1999
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor de Sismologia
  • Data de la informació: fins a 2012
  • Data de publicació: 2012

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012

 

MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'INUNDACIÓ


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31206

DENOMINACIÓ

Mapa per a la prevenció del risc d'inundació*

DESCRIPCIÓ

Mapa bàsic de perill de risc d'inundació. Associat al Pla d'emergència especial INUNCAT.

*Conjunt d'informació que apareix, parcialment, a títol informatiu i que, parcialment, és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Confederació Hidrogràfica de l'Ebre i Xúquer

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua: Zones potencialment inundables amb criteris geomorfològics

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

 

2. Agència Catalana de l'Aigua: Hidràulica

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

 

3. Agència Catalana de l'Aigua: Àrees amb risc potencial significatiu d'inundació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor Espais fluvials
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

MAPA PER A LA PREVENCIÓ DEL RISC D'INCENDIS FORESTALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31207

DENOMINACIÓ

Mapa per a la prevenció del risc d'incendis forestals

DESCRIPCIÓ

Inclou: delimitacions de zones incendiades, punts d'ignició, perímetres de protecció prioritaris, àrees recreatives, punts d'aigua, municipis d'alt risc d'incendis, associacions de defensa forestal, mapes diaris de risc d'incendi, franges de protecció d'urbanitzacions, mapes de combustibilitat i inflamabilitat, mapa de perill bàsic d'incendis forestals i senyals de tancament de massissos. Associat al pla d'emergència especial INFOCAT.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Superfícies afectades per incendis forestals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (KMZ, MMZ, SHP)
  • Data de la informació: 1986-2014
  • Data de publicació: 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 1986-2014
  • Data de publicació: 2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: desembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: abril de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2013-2014
  • Data de publicació: 2015

 

2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Perímetres de protecció prioritària per a la prevenció d'incendis forestals

Resum

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: gener de 2003
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: octubre de 2013
  • Data de publicació: octubre de 2013

 

3. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Mapa de perill bàsic d'incendi forestal

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: octubre de 2002
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2008
  • Data de publicació: -

 

4. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Combustibilitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ)
  • Data de la informació: gener de 2006
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2006
  • Data de publicació: -

 

5. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Inflamabilitat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ)
  • Data de la informació: gener de 2006
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2006
  • Data de publicació: -

 

6. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Municipis amb alt risc d'incendi forestal

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: març de 2006
  • Data de publicació: -Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D