Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 20. Recursos energètics

Grup III - 20. Recursos energètics

Recursos energètics: hidrocarburs, energia hidroelèctrica, bioenergia, energia solar i eòlica, etc., incloent-hi, quan sigui procedent, la informació de profunditat i altura del volum dels recursos.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

RECURSOS ENERGÈTICS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

32001

DENOMINACIÓ

Recursos energètics

DESCRIPCIÓ

Localització, extensió i distribució dels recursos energètics, tant pel que fa a les energies renovables (hidroelèctrica, bioenergia, eòlica, termal, solar, etc.), com a les no renovables (petroli, gas natural, carbó i urani).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Empresa i Coneixement

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Català d'Energia

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament de Territori i Sostenibilitat: Visor ambiental de Parcs Eòlics

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D