Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 5. Salut i seguretat humanes

Grup III - 5. Salut i seguretat humanes

Distribució geogràfica de la dominància de patologies (al·lèrgies, càncer, malalties respiratòries, etc.), de la informació que indiqui l’efecte sobre la salut (marcadors biològics, davallada de la fertilitat, epidèmies) o el benestar humans (cansament, estrès, etc.), directament vinculada amb la qualitat del medi ambient (contaminació de l’aire, productes químics, enrariment de la capa d’ozó, soroll, etc.) o indirectament vinculada amb aquesta qualitat (aliments, organismes modificats genèticament, etc.).

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

ESTADÍSTIQUES MÈDIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30501

DENOMINACIÓ

Estadístiques mèdiques

DESCRIPCIÓ

Inclou:
- Estadístiques general sobre salut (mortalitat, esperança de vida, morbidesa).
- Estadístiques  i distribució geogràfica i per grups de població de patologies.
- Dades per avaluar la qualitat dels serveis sanitaris: distribució espacial i indicadors de qualitat dels serveis de salut.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Salut

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Salut

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30502

DENOMINACIÓ

Epidemiologia ambiental

DESCRIPCIÓ

Anàlisi i distribució territorial de patologies lligades a les condicions ambientals: afectacions lligades a onades de calor, contaminació atmosfèrica, etc.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Salut

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Salut

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D