Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup I - 1. Sistemes de coordenades de referència

Grup I - 1. Sistemes de coordenades de referència

Sistemes per a referenciar de forma unívoca la informació espacial en l’espai com una sèrie de coordenades (x, y, z) i/o latitud i longitud i altura, basant-se en un punt de referència geodèsic horitzontal i vertical.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

SERVEI DE POSICIONAMENT GEODÈSIC INTEGRAT DE CATALUNYA (SPGIC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10101

DENOMINACIÓ

Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC)

DESCRIPCIÓ

El Servei de Posicionament Geodèsic Integrat de Catalunya (SPGIC) es compon d’un conjunt d’estacions geodèsiques permanents, xarxes instrumentals, procediments, dades, comunicacions, programari, maquinari i suport tècnic, i té per objecte facilitar la determinació de coordenades a Catalunya. Inclou les xarxes locals que s'hagin establert seguint els procediments definits per la Comissió de Coordinació Cartogràfica de Catalunya i hagin estat validades per l'ICGC.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Contínua per al Sistema de posicionament actiu

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D