Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup II - 1. Elevacions

Grup II - 1. Elevacions

Models digitals d’elevacions per a les superfícies de terra, gel i mar. S’inclouran l’altimetria, la batimetria i la línia de costa.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

BASE D'ELEVACIONS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20101

DENOMINACIÓ

Base d'elevacions

DESCRIPCIÓ

Model digital del terreny i model digital de superfície a diferent pas de malla (2 x 2 m i 15 x 15 m) i  cobertura total de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 15x15 m

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (ASCII)
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WCS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

MET-15 (15x15 metres) v2.0

 • De producte
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: contínua
  • Data de publicació: contínua

 

2. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 5x5 m

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (ASCII)
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WCS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

MET-5 (5x5 metres) v1.0

 • De producte
  • Data de l'especificació: juny de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: contínua
  • Data de publicació: contínua

 

3. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Model digital del terreny 2x2 m

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (ASCII): sota petició
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua 

4. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Punts LIDAR

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(LAS)
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua 

LÍNIA DE COSTA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20102

DENOMINACIÓ

Línia de costa

DESCRIPCIÓ

Topografia de la línia de costa a diferents escales: 1:1 000, 1:5 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:250 000.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

DG Ordenació del Territori i Urbanisme

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya: Bases topogràfiques de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: contínua
  • Data de publicació: contínua

 

BATIMETRIA DE LA COSTA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20103

DENOMINACIÓ

Batimetria de la costa

DESCRIPCIÓ

Model digital del fons marí a la plataforma continental.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D