Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup II - 4. Geologia

Grup II - 4. Geologia

Característiques geològiques segons la composició i l’estructura. S’inclourà la plataforma de roca ferma, els aqüífers i la geomorfologia.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:25 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20401

DENOMINACIÓ

Base-mapa geològic 1:25 000

DESCRIPCIÓ

Mapa geològic que abasta tota la superfície de Catalunya  i que proporciona informació sobre totes les formacions geològiques, tant les antigues com les recents, així com les d'origen antròpic.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF, SHP)
  • Data de la informació: 1994 - 2015
  • Data de publicació: 1994 - 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 1994 - 2015
  • Data de publicació: 2010 - 2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: setembre de 2009
  • Data de publicació: desembre de 2009


 

BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:50 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20402

DENOMINACIÓ

Base-mapa geològic 1:50 000

DESCRIPCIÓ

Base geològica que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre totes les formacions geològiques.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(tall comarcal en PDF)
  • Data de la informació: 2005 - 2007
  • Data de publicació: 2005 - 2007
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2005 - 2007
  • Data de publicació: 2005 - 2007
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2005 - 2007
  • Data de publicació: 2010
 • Visor de cartografia geològica
  • Data de la informació: 2005 - 2007
  • Data de publicació: 2007

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011
  • Data de publicació: 2011

 

BASE-MAPA GEOLÒGIC 1:250 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20403

DENOMINACIÓ

Base-mapa geològic 1:250 000

DESCRIPCIÓ

Base i mapa geològics que proporcionen una visió global i sintètica de la constitució geològica de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011
  • Data de publicació: 2011

 

BASE-MAPA HIDROGEOLÒGIC 1:25 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20404

DENOMINACIÓ

Base-mapa hidrogeològic 1:25 000

DESCRIPCIÓ

Mapa de contingut geotemàtic de cobertura territorial. Proporciona informació sobre els aqüífers i els seus nivells freàtics.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF, SHP)
  • Data de la informació: 2010 - 2015
  • Data de publicació: 2010 - 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2010 - 2015
  • Data de publicació: 2010 - 2015


 

BASE-MAPA HIDROGEOLÒGIC 1:250 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20405

DENOMINACIÓ

Base-mapa hidrogeològic 1:250 000

DESCRIPCIÓ

Base d'àrees hidrogeològiques de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega PDF
  • Data de la informació: 1992
  • Data de publicació: 2005
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 1992
  • Data de publicació: 2010 

BASE-MAPA GEOANTRÒPIC 1:25 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20406

DENOMINACIÓ

Base-mapa geoantròpic 1:25 000

DESCRIPCIÓ

Mapa geològic de processos actius i recents i de l'activitat antròpica. Aporta informació sobre les formacions geològiques recents i actuals, i sobre les modificacions de la configuració i característiques geològiques naturals del terreny (reblerts, dipòsits de materials, excavacions, etc) conseqüència de l'acció humana.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF, SHP)
  • Data de la informació: 2010 - 2015
  • Data de publicació: 2010 - 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2010 - 2015
  • Data de publicació: 2010 - 2015


 

BASE-MAPA GEOLÒGIC DE LES ZONES URBANES 1:5 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

20407

DENOMINACIÓ

Base-mapa geològic de les zones urbanes 1:5 000

DESCRIPCIÓ

Mapa de contingut geològic que cobreix les zones residencials i industrials. Incorpora informació sobre l'estructura geològica del subsòl urbà, reblerts, sediments i substrats, i que facilitarà la identificació d'àrees geològicament sensibles o de risc.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF, SHP)
  • Data de la informació: 2009 - 2014
  • Data de publicació: 2009 - 2014
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2009 - 2014
  • Data de publicació: 2010 - 2014Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D