Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 1. Unitats estadístiques

Grup III - 1. Unitats estadístiques

Unitats per a la difusió o l’ús d’informació estadística.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

SECCIONS CENSALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30101

DENOMINACIÓ

Seccions censals*

DESCRIPCIÓ

Subdivisió dels districtes municipals amb diverses finalitats: electorals, estadístiques, padronals i de gestió. Es recomana que la secció censal tingui entre 1.500 i 2.500 habitants. Els casos de població menor són els municipis de secció censal única.

*Conjunt d'informació que apareix a títol informatiu i que és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Economia i Hisenda

ENTITAT RESPONSABLE

INE

IDESCAT

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: 2002-2013
  • Data de publicació: 2012-2014
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2002-2013
  • Data de publicació: 2012-2014
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2002-2013
  • Data de publicació: 2012-2014
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2002-2013
  • Data de publicació: 2012-2014


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: novembre de 2012
  • Data de publicació: novembre de 2012


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D