Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 3. Sòl

Grup III - 3. Sòl

Sòl i subsòl caracteritzats segons la seva profunditat, textura, estructura i contingut de partícules i material orgànic, pedregositat, erosió i, quan sigui procedent, pendent mitjà i capacitat estimada d’emmagatzematge d’aigua.

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:


 

BASE-MAPA DE SÒLS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30301

DENOMINACIÓ

Base-mapa de sòls

DESCRIPCIÓ

Mapa de tipus edafològic que abasta tota la superfície de Catalunya i que proporciona informació sobre la constitució física i química dels sòls.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

DG Agricultura i Ramaderia

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 10 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


  • Descàrrega (PDF, SHP)
    • Data de la informació: 2009-2015
    • Data de publicació: 2009-2015


 

2. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


  • Visor Mapa Sòls
    • Data de la informació: -
    • Data de publicació: -Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D