Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catHome  >   Home CCCC  >   Official geoinformation (CPC)  >   Grup III - 9. Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

Grup III - 9. Instal·lacions agrícoles i d'aqüicultura

Equipaments i instal·lacions de producció agrària (inclosos sistemes de regadiu, hivernacles i estables).

 

Conjunts d'informació inclosos en aquest grup:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

REGISTRES D'ACTIVITATS AGRÀRIES I RAMADERES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30901

DENOMINACIÓ

Registres d'activitats agràries i ramaderes

DESCRIPCIÓ

Inclou:
- Registre vitivinícola.
- Registre de plantacions de fruita dolça.
- Establiments d'alimentació animal (SIRAA).
- Operadors del Sector lleter (SIRLLET).
- Registre de comercials i dispensadors de medicaments animals (SIRMA).
- Explotacions ramaderes (RER).
- Registre de gestors de subproductes animals no destinats a consum humà (SANDACH).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Agricultura i Ramaderia

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Contínua

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

GEOREFERENCIACIÓ D'EXPLOTACIONS RAMADERES I EMERGÈNCIES DE SALUT PÚBLICA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30902

DENOMINACIÓ

Georeferenciació d'explotacions ramaderes i emergències de salut pública

DESCRIPCIÓ

Anàlisi i distribució territorial d'epidèmies

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Agricultura i Ramaderia

ACCÉS A LES DADES

No públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

REGISTRE D'INDÚSTRIES AGRÀRIES I ALIMENTÀRIES DE CATALUNYA (RIAAC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30903

DENOMINACIÓ

Registre d'indústries agràries i alimentàries de Catalunya (RIAAC)

DESCRIPCIÓ

Registre dels establiments industrials ubicats a Catalunya que duguin a terme alguna de les activitats agràries, alimentàries, forestals i de pesca.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 

XARXA DE CANALS DE REG


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30904

DENOMINACIÓ

Xarxa de canals de reg

DESCRIPCIÓ

Localització i característiques de les infraestructures que integren la xarxa de regs destinada al subministrament d'aigua per a l'activitat agrícola. Inclou la delimitació dels àmbits regats.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Economia i Hisenda

ENTITAT RESPONSABLE

Infraestructures.cat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE PARCEL·LES AGRÍCOLES DE CATALUNYA (SIGPAC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30905

DENOMINACIÓ

Sistema d'informació geogràfica de parcel·les agrícoles de Catalunya (SIGPAC)

DESCRIPCIÓ

Registre públic de caràcter administratiu que conté informació de les parcel·les susceptibles de beneficiar-se de les ajudes comunitàries relacionades amb la superfície. El SIGPAC es configura com una base de dades composta per ortoimatges aèries i per informació sobre cadascuna de les parcel·les, com ara la seva referència individualitzada i els atributs corresponents a la seva geometria i ús agrari.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Desenvolupament Rural

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Desenvolupament Rural

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, 1 fitxer per comarca)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Dades obertes
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -
 • Visor SIGPAC (GENCAT i FEGA)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: -

 • De producte
  • Data de l'especificació: juliol de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: abril de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

SISTEMA D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA DE LA DG DE PESCA I AFERS MARÍTIMS (SIGPESCA)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30906

DENOMINACIÓ

Sistema d'informació geogràfica de la DG de Pesca i Afers Marítims (SIGPESCA)

DESCRIPCIÓ

Informació disponible sobre la mar i el litoral català. Inclou mapes digitals i bases de dades associades referents a:
- Cartografia ambiental: mapa de fanerògames marines, cartografia de fons marins, esculls artificials.
- Cartografia pesquera: localització de les infrastructures marines dedicades a la indústria de l'aqüicultura, zones de producció de mol·luscs i altres invertebrats marins, xarxa de punts de la DGPAM de seguiment de la qualitat de les aigües marines destinades a la producció de mol·luscs, equinoderms i tunicats.
- Cartografia legal: Confraries de pescadors.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Pesca i Afers Marítims

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Pesca i Afers Marítims

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D