Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo 0 - 1. Referencial topográfico

Grupo 0 - 1. Referencial topográfico

Cartografía y bases topográficas que representan la morfología del terreno, y también los objetos, naturales o artificiales, con una posición determinada sobre la superficie terrestre. Sirven como base y referencia para el uso generalizado como representación gráfica del territorio, y se pueden obtener por procesos directos de observación y mesura de la superficie terrestre o por procesos de edición o generalización de la información topográfica.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA URBANA 1:1 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00101

DENOMINACIÓ

Cartografia topogràfica urbana 1:1 000

DESCRIPCIÓ

Mapa urbà de Catalunya (MUC). Aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica d'àmbits urbans i urbanitzables a escala 1:1 000.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya - Administració Local

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ens Locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(DGN, DXF, SHP)
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015

v2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2009-2015
  • Data de publicació: 2009-2015

2. Diputació de Barcelona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: 2007-2014
  • Data de publicació: 2007-2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2007-2014
  • Data de publicació: 2007-2015
 • Visor SITMUN
  • Data de la informació: 2007-2014
  • Data de publicació: 2007-2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013
 • De format: DGN
  • Data de l'especificació: març de 2007
  • Data de publicació: març de 2007

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2007-2015
  • Data de publicació: 2007-2015

3. Diputació de Tarragona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015

 


v2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2009-2015
  • Data de publicació: 2009-2015

4. Diputació de Lleida

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Visor Sistema d'Informació Municipal
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015

v2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2009-2015
  • Data de publicació: 2009-2015

5. Diputació de Girona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015
 • Visor 221 Municipis
  • Data de la informació: 2006-2014
  • Data de publicació: 2009-2015

v2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2009-2015
  • Data de publicació: 2009-2015

6. Àrea Metropolitana de Barcelona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(DGN, DWG, PDF)
  • Data de la informació: 2002-2015
  • Data de publicació: 2006-2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2002-2015
  • Data de publicació: 2006-2015
 • Visor Geoportal de Cartografia
  • Data de la informació: 2002-2015
  • Data de publicació: 2006-2015

v2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2006-2015
  • Data de publicació: 2006-2015

7. Ajuntament de Rubí

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: octubre de 2009
  • Data de publicació: abril de 2013
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: octubre de 2009
  • Data de publicació: abril de 2013
 • Visor Geolocal, VISSIR
  • Data de la informació: octubre de 2009
  • Data de publicació: abril de 2013

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010

 


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

8. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: abril de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2014
  • Data de publicació: juny de 2015

9. Ajuntament de Mataró

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: agost de 2007
  • Data de publicació: novembre de 2007

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: desembre de 2012

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juny de 2010
  • Data de publicació: juny de 2013

10. Ajuntament de Granollers

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: gener de 2007
  • Data de publicació: març de 2007

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: setembre de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2012
  • Data de publicació: abril de 2014

11. Ajuntament de Terrassa

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació:
  • Data de publicació:
 • Serveis WMS
  • Data de la informació:
  • Data de publicació:
 • Visor
  • Data de la informació:
  • Data de publicació:

 • De producte
  • Data de l'especificació:
  • Data de publicació:
 • De format
  • Data de l'especificació:
  • Data de publicació:

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2012
  • Data de publicació: maig de 2014

12. Ajuntament de Reus

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: desembre de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2013

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: desembre de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2013
  • Data de publicació: juny de 2014

13. Ajuntament de Manlleu

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor SITMUN
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

 • De producte
  • Data de l'especificació: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013
 • De format: DGN
  • Data de l'especificació: març de 2007
  • Data de publicació: març de 2007

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2014
  • Data de publicació: juny de 2014

14. Ajuntament de Figueres

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: juny de 2014
  • Data de publicació: juny de 2014

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: novembre de 2014
  • Data de publicació: novembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: novembre de 2014
  • Data de publicació: juny de 2015

15. Ajuntament de Barcelona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega CartoBCN (DGN, DWG)
  • Data de la informació: març de 2011
  • Data de publicació:
 • Descàrrega VISSIR (DGN, DXF, SHP)
  • Data de la informació: 
  • Data de publicació: maig de 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació:
  • Data de publicació: maig de 2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació:
  • Data de publicació: maig de 2015
 • Visor CartoBCN
  • Data de la informació:
  • Data de publicació:
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació:
  • Data de publicació: maig de 2015

Descàrrega CartoBCN (DGN, DWG)

Descàrrega VISSIR (DGN, DXF, SHP)

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010


 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA URBANA 1:500


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00101

DENOMINACIÓ

Cartografia topogràfica urbana 1:500

DESCRIPCIÓ

Aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica d'àmbits urbans i urbanitzables a escala 1:500.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya - Administració Local

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Ens Locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI (producte), aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Ajuntament de Girona

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (DGN, DWG, PDF)
  • Data de la informació: maig de 2014
  • Data de publicació: maig de 2014

 • De producte i format (DGN)
  • Data de l'especificació: desembre de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2011
  • Data de publicació: agost de 2013

2. Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(DGN, DWG)
  • Data de la informació: desembre de 2011
  • Data de publicació: juny de 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: desembre de 2011
  • Data de publicació:juny de 2015
 • Visor Cartografia Topogràfica
  • Data de la informació: desembre de 2011
  • Data de publicació:juny de 2015

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: abril de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2011
  • Data de publicació: juny de 2015

3. Ajuntament de Reus

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: desembre de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2013

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: desembre de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: desembre de 2013
  • Data de publicació: juny de 2014

4. Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013
 • Visor Plànol d'informació urbanística
  • Data de la informació: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

 • De producte i format: sota petició
  • Data de l'especificació: -
  • Data de publicació: -

 • Perfil IDEC
 • Data de la metadada: desembre de 2011
 • Data de publicació: setembre de 2013

5. Ajuntament de Manresa

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015
 • Visor Cartografia de Manresa
  • Data de la informació: juny de 2015
  • Data de publicació: juny de 2015

 • De producte i format:
  • Data de l'especificació: octubre de 2014
  • Data de publicació: octubre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: setembre de 2012
  • Data de publicació: desembre de 2012

 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA VIAL


PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00102

DENOMINACIÓ

Cartografia topogràfica vial

DESCRIPCIÓ

Aixecaments topogràfics i cartografia topogràfica per a projectes de vialitat a escala 1:1 000 o més gran.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya - Administració Local

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Economia i Hisenda

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Infraestructures.cat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadadesv2.1

v2.2

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010
 • De format: DGNv7, DGNv8, DXF i SHP
  • Data de l'especificació: setembre de 2010
  • Data de publicació: desembre de 2010


 

CARTOGRAFIA TOPOGRÀFICA DE LA ZONA COSTANERA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00103

DENOMINACIÓ

Cartografia topogràfica de la zona costanera

DESCRIPCIÓ

Cartografia topogràfica d'una franja terrestre que cobreix, com a mínim, l'àmbit del domini públic marítimoterrestre. Escala 1:1 000 o més gran.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Direcció General d'Ordenació del Territori i Urbanisme

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 3 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega: sota petició
  • Data de la informació: 2003-2007
  • Data de publicació: 2007

 • De producte i format: sota petició

 


 • Sota petició

 

BASE I MAPA TOPOGRÀFICS 1:5 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00104

DENOMINACIÓ

Base i mapa topogràfics 1:5 000

DESCRIPCIÓ

Base topogràfica digital que cobreix tot el territori de Catalunya i de la qual es deriva el mapa topogràfic de Catalunya 1:5 000

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(per fulls): DGN, SHP, DXF, MMZ, KMZ, MrSID
  • Data de la informació: 2005-2014
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Serveis WMS: capa única, per capes
  • Data de la informació: 2005-2014
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2005-2014
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2005-2014
  • Data de publicació: 2011-2015

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011
 • De format: DGNv7, SHP, DXF
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011
 • De format: MMZ
  • Data de l'especificació: març de 2007
  • Data de publicació: desembre de 2009
 • De format: E00
  • Data de l'especificació: desembre de 2005
  • Data de publicació: desembre de 2009

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011-2015
  • Data de publicació: 2011-2015

 

MAPA TOPOGRÀFIC 1:10 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00105

DENOMINACIÓ

Mapa topogràfic 1:10 000

DESCRIPCIÓ

Mapa topogràfic que cobreix tot el territori de Catalunya i que s'obté aplicant processos de generalització automàtica i manual de la base topogràfica 1:5 000 de Catalunya

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(per fulls): MrSID
  • Data de la informació: 2005-2013
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Serveis WMS: capa única
  • Data de la informació: 2005-2013
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2005-2013
  • Data de publicació: 2011-2015
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2005-2013
  • Data de publicació: 2011-2015

 • De producte
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011-2015
  • Data de publicació: 2011-2015

 

BASE I MAPA TOPOGRÀFICS 1:25 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00106

DENOMINACIÓ

Base i mapa topogràfics 1:25 000

DESCRIPCIÓ

Base topogràfica digital que cobreix tot el territori de Catalunya i de la qual es deriva el mapa topogràfic de Catalunya 1:25 000 d'unitats geogràfiques, espais naturals protegits i capitals comarcals

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (per fulls): DGN, SHP, DXF, MMZ, MrSID
  • Data de la informació: 2001-2014
  • Data de publicació: 2011-2014
 • Serveis WMS: capa única, per capes
  • Data de la informació: 2001-2014
  • Data de publicació: 2011-2014
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2001-2014
  • Data de publicació: 2011-2014
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2001-2014
  • Data de publicació: 2011-2014

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011
 • De format: DGNv7, SHP, DXF
  • Data de l'especificació: juny de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011-2014
  • Data de publicació: 2011-2014

 

BASE I MAPA TOPOGRÀFICS 1:50 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00107

DENOMINACIÓ

Base i mapa topogràfics 1:50 000

DESCRIPCIÓ

Mapa topogràfic comarcal que cobreix tot el territori de Catalunya i del qual es deriva la base topogràfica 1:50 000 de Catalunya

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

Base: SI, aprovades per la C4

Mapa: SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega Base(per fulls): DGN, DXF, E00
  • Data de la informació: 2000-2011
  • Data de publicació: 2011
 • Descàrrega Mapa: DGN (tall MTN), MrSID (tall comarcal)
  • Data de la informació: 2009-2014 (DGN), 2000-2011 (MrSID)
  • Data de publicació: 2014-2015 (DGN), 2011 (MrSID)
 • Serveis WMS Base
  • Data de la informació: 2000-2011
  • Data de publicació: 2011
 • Serveis WMS Mapa
  • Data de la informació: 2000-2011
  • Data de publicació: 2011
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2000-2011
  • Data de publicació: 2011
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2000-2011
  • Data de publicació: 2011

Base

 • De producte, diccionari de dades
  • Data de l'especificació: juliol de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011
 • De format: DGNv7, DXF, E00
  • Data de l'especificació: juliol de 2011
  • Data de publicació: desembre de 2011

Mapa

 • De producte
  • Data de l'especificació: desembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2011
  • Data de publicació: 2011

 

MAPA TOPOGRÀFIC 1:100 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00108

DENOMINACIÓ

Mapa topogràfic 1:100 000

DESCRIPCIÓ

Mapa topogràfic de vegueries que cobreix tot el territori de Catalunya i que s'obté aplicant processos de generalització automàtica i manual del mapa topogràfic 1:50 000 de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: 2014
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: 2014

 • De producte
  • Data de l'especificació: abril de 2015
  • Data de publicació: abril de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2014
  • Data de publicació: 2014

 

BASE I MAPA TOPOGRÀFICS 1:250 000


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

00109

DENOMINACIÓ

Base i mapa topogràfics 1:250 000

DESCRIPCIÓ

Base i mapa topogràfics que cobreixen tot el territori de Catalunya

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització, Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: abril de 2014
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: abril de 2014
 • Dades obertes
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: abril de 2014
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: 2012-2014
  • Data de publicació: abril de 2014

 • De producte
  • Data de l'especificació: desembre de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: 2014
  • Data de publicació: 2014

 


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D