Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo I - 6. Parcelas catastrales

Grupo I - 6. Parcelas catastrales

Áreas determinadas por registros catastrales o equivalentes.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

PARCEL·LARI CADASTRAL RÚSTEC I URBÀ


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10601

DENOMINACIÓ

Parcel·lari cadastral rústec i urbà*

DESCRIPCIÓ

Registre de parcel·les amb identificador únic corresponent a una propietat. Les parcel·les cadastrals cobreixen tot el territori sense discontinuïtats ni solapaments. Cobertura de la totalitat de Catalunya.

*Conjunt d'informació que apareix a títol informatiu i que és competència de l'Estat. Aquest Pla no té cap potestat normativa pel que fa al cas.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

DEPARTAMENT RESPONSABLE

 

ENTITAT RESPONSABLE

DG Catastro

ACCÉS A LES DADES

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

 

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Dirección General del Catastro

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D