Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo I - 7. Redes de transporte

Grupo I - 7. Redes de transporte

Redes de carreteras, ferrocarril, transporte aéreo y vías navegables, con sus correspondientes infraestructuras. Se incluirán las conexiones entre redes diferentes. Se inclourá también la red transeuropea de transporte, según la definición de la Decisión nº 1692/96/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Julio de 1996, sobre las orientaciones comunitarias para el desarrollo de la red transeuropea de transporte y de las futuras revisiones de esta decisión.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

XARXA DE TRANSPORT PER CARRETERES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10701

DENOMINACIÓ

Xarxa de transport per carreteres

DESCRIPCIÓ

Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per carretera de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; els pk; la nomenclatura i la classificació funcional; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre

DG Transports i Mobilitat

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre

Accés a les dades: graf i mapa de carreteres


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, DGN, KML i GML)
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: gener de 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: gener de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

XARXA DE TRANSPORT FERROVIARI


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10702

DENOMINACIÓ

Xarxa de transport ferroviari

DESCRIPCIÓ

Inventari de les infraestructures i serveis associats de la xarxa de transport per ferrocarril de béns i passatgers. Inclou la localització, el traçat i les característiques dels elements que integren la xarxa; els fluxos i rutes de transport de mercaderies i passatgers; les infraestructures nodals bàsiques; l'estat de la xarxa i la intensitat de trànsit.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Transports i Mobilitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Transports i Mobilitat

Accés a les dades: xarxa ferroviària


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, DGN i KML)
  • Data de la informació: gener de 2015
  • Data de publicació: gener de 2015


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: febrer de 2009
  • Data de publicació: febrer de 2009

 

XARXA DE TRANSPORT MARÍTIM


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10703

DENOMINACIÓ

Xarxa de transport marítim

DESCRIPCIÓ

Inventari de les infraestructures portuàries: ports industrials, comercials i esportius. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Transports i Mobilitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA DE TRANSPORT AERI


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10704

DENOMINACIÓ

Xarxa de transport aeri

DESCRIPCIÓ

Inventari de les infraestructures aeroportuàries: aeroports, aeròdroms, heliports i camps d'aviació per a aeronaus d'estructura ultralleugera. Inclou la localització, les característiques físiques, les instal·lacions i els equipaments.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Transports i Mobilitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA DE CAMINS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10705

DENOMINACIÓ

Xarxa de camins

DESCRIPCIÓ

Inventari que recull el traçat, el tipus, la classificació funcional, l'identificador, les característiques i l'estat dels camins. Els camins ramaders constitueixen un subconjut d'aquest inventari i s'actualitzen anualment.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre

DG Desenvolupament Rural

DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

Parcialment públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 4 anys

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Forests: Camins ramaders

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP)
  • Data de la informació: gener de 2013
  • Data de publicació: gener de 2013
 • Dades obertes
  • Data de la informació: gener de 2013
  • Data de publicació: gener de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juny de 2013
  • Data de publicació: juny de 2013

 

SISTEMA VIARI INTEGRAT


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10706

DENOMINACIÓ

Sistema viari integrat

DESCRIPCIÓ

Sistema viari integrat que connecta el graf de carrers, el graf de carreteres i el graf de camins. Inclou el sentit i girs de circulació.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

DG Infraestructures de Mobilitat Terrestre

DG Desenvolupament Rural

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

XARXA DE MONITORITZACIÓ DEL TRÀNSIT


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10707

DENOMINACIÓ

Xarxa de monitorització del trànsit

DESCRIPCIÓ

Dades d'informació i seguretat viàries: xarxa de radars, estat del trànsit i indicències viàries.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Administració General de l'Estat

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

Servei Català de Trànsit

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Visualització

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Servei Català de Trànsit

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Serveis WMS
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua
 • Visor Mapa continu de trànsit
  • Data de la informació: contínua
  • Data de publicació: contínua

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: agost de 2012
  • Data de publicació: agost de 2012


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D