Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo I - 8. Hidrografía

Grupo I - 8. Hidrografía

Elementos hidrográficos, incluidas las zonas marinas y todas las otras masas de agua y elementos relacionados con ellas, así como las cuencas y subcuencas hidrográficas. Cuando proceda, según lo que está definido en la Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de Octubre de 2000, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas y en forma de redes.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

10801 Conques principals i xarxa hidrogràfica

10802 Caracterització de les masses d'aigua 

XARXA HIDROGRÀFICA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10801

DENOMINACIÓ

Xarxa hidrogràfica

DESCRIPCIÓ

Característiques estàtiques de la xarxa hidrogràfica principal i completa

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015 

CONQUES HIDROGRÀFIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10801

DENOMINACIÓ

Conques hidrogràfiques

DESCRIPCIÓ

Divisió en conques principals i elementals

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015


 

DEMARCACIONS HIDROGRÀFIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10801

DENOMINACIÓ

Demarcacions hidrogràfiques

DESCRIPCIÓ

Demarcacions hidrogràfiques i territorials de l'ACA

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2015


 

CARACTERITZACIÓ DE LES MASSES D'AIGUA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10802

DENOMINACIÓ

Caracterització de les masses d'aigua

DESCRIPCIÓ

Identificació de les masses d’aigua per unitats de gestió (badies, aigües costaneres, embassaments, estanys, estuaris, rius, aigües subterrànies i zones humides).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys. Lligat a normativa europea.

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(SHP)
  • Data de la informació: -
  • Data de publicació: 2012 

ESTAT DE LES MASSES D'AIGUA


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10802

DENOMINACIÓ

Estat de les masses d'aigua

DESCRIPCIÓ

Estat de les masses d’aigua per unitats de gestió (badies, aigües costaneres, embassaments, estanys, estuaris, rius, aigües subterrànies i zones humides).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Agència Catalana de l'Aigua

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys. Lligat a normativa europea.

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Agència Catalana de l'Aigua

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D