Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo I - 9. Lugares protegidos

Grupo I - 9. Lugares protegidos

Zonas designadas o gestionadas dentro de un marco legislativo internacional, comunitario o propio de los estados miembros, para la consecución de unos objetivos de conservación específicos.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

ZONES DE PROTECCIÓ DEL PATRIMONI CULTURAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10901

DENOMINACIÓ

Zones de protecció del patrimoni cultural

DESCRIPCIÓ

Béns i espais del patrimoni cultural protegits per plans de protecció, basats en acords o decisions legals o administratives. Inclou: municipis d'interés històric-artístic, espais de protecció arqueològica (terrestres o marítims), patrimoni arquitectònic, etc.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Cultura

ENTITAT RESPONSABLE

DG Arxius, Biblioteques, Museus i Patrimoni

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

ESPAIS NATURALS PROTEGITS (ENPE, PEIN, NATURA 2000 I PLANS DE PROTECCIÓ ESPECIAL)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10902

DENOMINACIÓ

Espais naturals protegits (ENPE, PEIN, NATURA 2000 i plans de protecció especial)

DESCRIPCIÓ

Espais naturals amb característiques biològiques o paisatgístiques especials, protegits davant l'acció de l'home per diferents figures legals.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Polítiques Ambientals

DG Medi Natural i Biodiversitat

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al DOGC

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

SI

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Arbres monumentals

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, MMZ)
  • Data de la informació: novembre de 2009
  • Data de publicació: novembre de 2009

 • De producte
  • Data de l'especificació: juliol de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014
 • De format: SHP
  • Data de l'especificació: juliol de 2014
  • Data de publicació: juliol de 2014

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: juny de 2014
  • Data de publicació: maig de 2015

 

2. Direcció General de Polítiques Ambientals: Espais Naturals de Protecció Especial (ENPE)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(SHP, MMZ)
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015
 • Serveis WMS
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2012
  • Data de publicació: abril de 2012

 

3. Direcció General de Polítiques Ambientals: Pla d'Espais d'Interès Natural (PEIN)

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(SHP, MMZ)
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015
 • Serveis WMS
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: abril de 2013
  • Data de publicació: abril de 2013

 

4. Direcció General de Polítiques Ambientals: Xarxa Natura 2000

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega(SHP, MMZ)
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015
 • Serveis WMS
 • Visor SIMA
  • Data de la informació: desembre de 2015
  • Data de publicació: desembre de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: gener de 2011
  • Data de publicació: gener de 2011

 

ZONES DE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ D'ESPÈCIES DE FAUNA, FLORA I ECOSISTEMES AQUÀTICS CONTINENTALS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10903

DENOMINACIÓ

Zones de protecció i recuperació d'espècies de fauna, flora i ecosistemes aquàtics continentals

DESCRIPCIÓ

Àrees amb certs objectius de protecció basats en acords o decisions legals o administratives. Inclou: àmbits d'aplicació dels plans de recuperació i conservació d'espècies.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació: Àrees d'interès faunístic i florístic

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ, SHP i KMZ)
  • Data de la informació: maig de 2015
  • Data de publicació: maig de 2015

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: octubre de 2013
  • Data de publicació: octubre de 2013

 

ZONES DE PROTECCIÓ I RECUPERACIÓ DELS ECOSISTEMES AQUÀTICS MARINS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10904

DENOMINACIÓ

Zones de protecció i recuperació dels ecosistemes aquàtics marins

DESCRIPCIÓ

Àrees amb certs objectius de protecció basats en acords o decisions legals o administratives. Inclou: zones de protecció i millora de l'aqüicultura; fons mínims absoluts prohibits per a la pesca de ròssec; zones prohibides, cables submarins i altres zones de reserva de fanerògames marines; àrees de gestió cinegètica i de pesca continental.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Pesca i Afers Marítims

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Pesca i Afers Marítims: Zones de protecció de les praderies de fanerògames marines

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (SHP, MMZ, KMZ)
  • Data de la informació: juliol de 2014
  • Data de publicació: desembre de 2015


 

2. Direcció General de Pesca i Afers Marítims: Elements i zones prohibides per a la navegació

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ)
  • Data de la informació: febrer de 2001
  • Data de publicació: febrer de 2001


 

3. Direcció General de Pesca i Afers Marítims: Instal·lacions d'aquïcultura

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (MMZ)
  • Data de la informació: febrer de 2001
  • Data de publicació: febrer de 2001


 

CATÀLEGS DE PAISATGE


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10905

DENOMINACIÓ

Catàlegs de paisatge

DESCRIPCIÓ

Els catàlegs de paisatge són documents de caràcter descriptiu i prospectiu que determinen la tipologia de paisatges de cadascun dels set àmbits territorials de Catalunya, que expliciten els seus valors i estat, i que estableixen uns objectius de qualitat paisatgística per a cadascuna de les unitats de paisatge prèviament determinades.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

Administració Local de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Observatori del Paisatge

Ens locals

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Observatori del Paisatge

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF, SHP i KML)
  • Data de la informació: 2008 - 2014
  • Data de publicació: 2008 - 2015
 • Visualització
  • Data de la informació: 2008 - 2014
  • Data de publicació: 2008 - 2015


 

ZONES DE PROTECCIÓ ESPECIAL DE L'AIRE


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10906

DENOMINACIÓ

Zones de protecció especial de l'aire

DESCRIPCIÓ

Zones de protecció especial. Inclou El Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons publicació de canvis al DOGC

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental: Pla d'actuació per a la millora de la qualitat de l'aire horitzó 2020

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades
 

ZONES DE QUALITAT DE L'AIRE


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10907

DENOMINACIÓ

Zones de qualitat de l'aire

DESCRIPCIÓ

Divisió del territori en zones en funció de les condicions de dispersió i les emissions.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

DG Qualitat Ambiental

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 5 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Localització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Direcció General de Qualitat Ambiental

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega (PDF)
  • Data de la informació: desembre de 2013
  • Data de publicació: desembre de 2013

 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: març de 2011
  • Data de publicació: març de 2011


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D