Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo III - 13. Condiciones atmosféricas

Grupo III - 13. Condiciones atmosféricas

Condiciones físicas de la atmósfera. Se incluirán datos espaciales basados en mediciones, modelos o en una combinación de ambos, así como los lugares de medición.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:


 

ATLES CLIMÀTIC DE CATALUNYA (ACC) I ATLES CLIMÀTIC DIGITAL DE CATALUNYA (ACDC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

31301

DENOMINACIÓ

Atles Climàtic de Catalunya (ACC) i Atles Climàtic Digital de Catalunya (ACDC)

DESCRIPCIÓ

Representacions cartogràfiques de variables meteorològiques obtingudes a partir de dades d'estacions i interpol·lació manual (ACC) i a partir de dades d'estacions, regressions estadístiques i interpol·lacions automàtiques (ACDC).

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Servei Meteorològic de Catalunya

Universitat Autònoma de Barcelona

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 2 anys

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

SI, no aprovades per la C4

Distribució de dades

Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Servei Meteorològic de Catalunya: Atles Climàtic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


  • Descàrrega (PDF)
    • Data de la informació: 1940-1997
    • Data de publicació: -
  • Visor Atles Climàtics
    • Data de la informació: 1940-1997
    • Data de publicació: -


 

2. Universitat Autònoma de Barcelona i Servei Meteorològic de Catalunya: Atles Climàtic Digital de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D