Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo I - 2. Sistemas de cuadrículas geográficas

Grupo I - 2. Sistemas de cuadrículas geográficas

Cuadrículas armonizadas multiresolución con un punto de origen común y con ubicación y tamaño de cuadrícula normalizados.

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:

Visualitzeu la informació

(Obert Instamaps pitgeu la icona  i seleccioneu les capes del vostre interès)


 

COORDENADES DE CANTONADA DE FULLS


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10201

DENOMINACIÓ

Coordenades de cantonada de fulls

DESCRIPCIÓ

Tall cartogràfic de fulls a escala més gran que 1:25 000, 1:10 000, 1:5 000, 1:2 000, 1: 1 000, 1:500. Cobertura total de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Territori i Sostenibilitat

ENTITAT RESPONSABLE

Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons canvis oficials dels sistemes de referència

Visualitzeu la informació

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

SI, perfil IDEC

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

Localització, Visualització i Descàrrega

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

SI

Conformitat amb INSPIRE

SI (metadades)


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

1. Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


 • Descàrrega
  • Data de la informació: Contínua
  • Data de publicació: Contínua
 • Serveis WMS
  • Data de la informació: Contínua
  • Data de publicació: Contínua
 • Dades obertes
  • Data de la informació: Contínua
  • Data de publicació: Contínua
 • Visor VISSIR
  • Data de la informació: Contínua
  • Data de publicació: Contínua


 • Perfil IDEC
  • Data de la metadada: -
  • Data de publicació: -

 

QUADRÍCULES DEL SISTEMA D'ORIENTACIÓ CARTOGRÀFICA (SOC)


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10202

DENOMINACIÓ

Quadrícules del Sistema d'Orientació Cartogràfica (SOC)

DESCRIPCIÓ

Xarxa integrada per quadrícules quilomètriques codificades per a la localització ràpida d'elements i per al posicionament ràpid en el territori. Definida i utilitzada per la DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments. Cobertura total de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Interior

ENTITAT RESPONSABLE

DG Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons canvis oficials dels sistemes de referència

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

QUADRÍCULA UTM DE DISTRIBUCIÓ D'ESPÈCIES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

10203

DENOMINACIÓ

Quadrícula UTM de distribució espècies

DESCRIPCIÓ

Quadrícules UTM de diferent grandària, que serveixen per a localitzar les espècies (per exemple, quadrícula de 10 x 10 km en el cas dels invertebrats, o quadrícula d' 1 x 1 km en el cas de les espècies de flora). Cobertura total de Catalunya.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació

ENTITAT RESPONSABLE

DG Medi Natural i Biodiversitat

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Segons canvis oficials dels sistemes de referència

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D