Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInicio  >   Home CCCC  >   Geoinformación oficial (PCC)  >   Grupo III - 5. Salud y seguridad humanas

Grupo III - 5. Salud y seguridad humanas

Distribución geográfica de la dominancia de patologías (alergias, cáncer, enfermedades respiratorias, etc.), de la información que indique el efecto sobre la salud (marcadores biológicos, descenso de la fertilidad, epidemias) o el bienestar humanos (cansancio, estrés, etc.), directamente vinculada con la calidad del medio ambiente (contaminación del aire, productos químicos, enrarecimiento de la capa de ozono, ruido, etc.) o indirectamente vinculada con esta cualidad (alimentos, organismos modificados genéticamente, etc.).

 

Conjuntos de información incluidos en este grupo:


 

ESTADÍSTIQUES MÈDIQUES


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30501

DENOMINACIÓ

Estadístiques mèdiques

DESCRIPCIÓ

Inclou:
- Estadístiques general sobre salut (mortalitat, esperança de vida, morbidesa).
- Estadístiques  i distribució geogràfica i per grups de població de patologies.
- Dades per avaluar la qualitat dels serveis sanitaris: distribució espacial i indicadors de qualitat dels serveis de salut.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Salut

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Salut

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades

 

EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL


 

PLA CARTOGRÀFIC DE CATALUNYA: DEFINICIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ

ID

30502

DENOMINACIÓ

Epidemiologia ambiental

DESCRIPCIÓ

Anàlisi i distribució territorial de patologies lligades a les condicions ambientals: afectacions lligades a onades de calor, contaminació atmosfèrica, etc.

ADMINISTRACIÓ RESPONSABLE

Generalitat de Catalunya

DEPARTAMENT RESPONSABLE

Salut

ENTITAT RESPONSABLE

Departament de Salut

ACCÉS A LES DADES

Públic

ACTUALITZACIÓ ACONSELLABLE

Periodicitat màxima 1 any

 

ESTAT DEL DESPLEGAMENT I LA NORMALITZACIÓ DEL CONJUNT D'INFORMACIÓ GEOGRÀFICA

Metadades

NO

Especificacions tècniques

NO

Distribució de dades

NO

Inscripció a l'RCC

NO

Catàleg IDEC

NO

Conformitat amb INSPIRE

NO


 

ACCÉS A LA INFORMACIÓ

Accés a les dades


Accés a les especificacions


Accés a les metadades


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D