Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Fons històrics - Cartoteca  >   Fons documentals

Fons documentals

Títol Fons Serveis Cartogràfics 
Descripció del fons Documentació relativa als serveis cartogràfics institucionals de Catalunya que s'han anat succeïnt des de la creació del Servei Geogràfic de la Mancomunitat de Catalunya creat el 1914 fins a l'Institut Cartogràfic de Catalunya creat el 1982. Inclou documents de la Comisión liquidadora de la Mancomunidad (1924-1930); el Servei Cartogràfic de la Generalitat de Catalunya (1930-1939); el Servicio Cartográfico de la Diputació de Barcelona i dins d'aquest, el Gabinet de Fotogrametria (1939-1983).
Període cobert 1874-1987
Dades d'ingrés Fons documental provinent del Servei Cartogràfic de la Diputació de Barcelona, traspassat a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el 1983 i hereu del Servei Geogràfic de la Mancomunitat.
Fons relacionats Bona part dels mapes creats per aquests serveis es poden consultar a la Cartoteca Digital.


Pau Vila

 

Títol Fons Pau Vila
Descripció del fons Fons personal format per textos manuscrits, informes, retalls de premsa, fitxes i correspondència del geògraf i pedagog Pau Vila i Dinarès (Sabadell 1881-Barcelona 1980).
Període cobert 1882-1993
Dades d'ingrés Formava part del fons de mapes i llibres de Josep M. Puchades donat per la seva família l'any 1983. L'any 2003, la família Puchades Roura va donar a la Cartoteca més documentació Pau Vila que estava guardada a l'editorial familiar Montblanc-Martín.
Fons relacionats Del mateix personatge es conserven a fons general de la Cartoteca de Catalunya, llibres i mapes integrats en el fons Josep M. Puchades i també una col·lecció d'un miler de fotografies personals i de paisatges.


Gonzalo de Reparaz
Títol Fons Gonzalo de Reparaz Ruiz
Descripció del fons Documentació relativa a l'activitat personal i professional del geògraf Gonzalo de Reparaz Ruiz (Sèvres 1901 - Lima, 1984) format per documents identificatius,acadèmics i familiars així com documents científics i intel·lectuals. Conté també documentació relativa al seu pare Gonzalo de Reparaz Rodríguez.
Període cobert 1880-2003
Dades d'ingrés El fons arribà l'any 2005 procedent del domicili familiar de l'esposa Ester de Reparaz i de la filla María del Carmen de Reparaz. Entrà conjuntament amb la biblioteca personal del geògraf que consta de més de 3.000 volums i es poden consultar a la cartoteca.
Fons relacionats

Fons fotogràfic.

El fons documental del seu pare Gonzalo de Reparaz Rodríguez és a l'archivo de la Guerra Civil a Salamanca


Albert Serratosa i Palet

 

Títol Fons Albert Serratosa i Palet 
Descripció del fons

Format per notes manuscrites, memòries, informes, retalls de premsa i documentació de congressos fets pel Sr. Serratosa al llarg de la seva vida professional com a enginyer a l'Ajuntament de Barcelona, a la Corporació Metropolitana, al Departament de Política Territorial de la Generalitat de Catalunya; com a assessor de diversos organismes; com a professor de la UPC i en l'exercici privat de la professió.

Vegeu l'entrevista realitzada a l'Albert Serratosa.

Període cobert 1942-2010
Dades d'ingrés El Sr. Albert Serratosa cedí els seu fons documental a l'Institut Cartogràfic de Catalunya el 18 de febrer de 2010.
Fons relacionats El fons cedit també contenia llibres, revistes i fotografies que es tractaran a part.


Leonor Ferrer Girabau
Títol Fons Leonor Ferrer Girabau 
Descripció del fons Documentació personal i professional de la delineant i mestra barcelonina Leonor Ferrer i Girabau (1874 - 1953) formada per làmines de dibuix i mapes realitzats en la seva etapa professional a la Companyia Telefónica, i com a docent en diverses institucions. També conté documentació personal i correspondència, així com una recull de mapes impresos de ciutats de tot el món.
Període cobert 1890-1940
Dades d'ingrés El fons arribà el desembre de 2009 procedent dels seus familiars, una neboda política i renebots que procedeixen del Poble Sec de Barcelona.
Fons relacionats Una part dels mapes d'aquest fons figuren al catàleg general de la Cartoteca de Catalunya que es pot consultar en aquesta mateixa pàgina.


Fotografia de núvols presa el 8 de juliol de 1932 (ref. CTC-SMC660C-D2897)

 

Títol Fons Històric del Servei Meteorològic de Catalunya 
Descripció del fons Fons constituït per la documentació del Servei Meteorològic de Catalunya des de finals del segle XIX fins a 1939. El Servei, creat l'any 1921, es va preocupar per recuperar i agrupar el llegat de la recerca meteorològica i climatològica existent a Catalunya fins aquell moment. Per aquest motiu, una part considerable del fons s'origina en altres institucions predecessores o contemporànies del Servei Meteorològic. Les principals són la Xarxa Meteorològica de la Granja Escola Experimental d'Agricultura, l'Observatori Català, l'Observatori de les Escoles Pies de Sabadell, la Societat Astronòmica de Barcelona i la Fundació Concepció Rabell d'estudis nefològics. Conté dades meteorològiques, documents administratius, correspondència i una abundant documentació gràfica.
Període cobert 1885-1939
Dades d'ingrés El servei va ser confiscat i suprimit l'any 1939. Des d'aquesta data, tota aquesta documentació va passar a formar part de l'Instituto Nacional de Meteorología. L'any 1983 va ser retornada a la Generalitat de Catalunya i fou dipositada a l'Institut Cartogràfic de Catalunya. L'any 2000 es signà un conveni de col·laboració entre el Departament de Medi Ambient, l'Institut Cartogràfic de Catalunya i l'Institut d'Estudis Catalans, per dur a terme un inventari, tasca que finalitzà el 2002. L'any 2006 el Sr. Rafel Carreras Patxot i la Sra. Núria Delétra Carreras Patxot, van oficialitzar la donació del material que pertanyia a la Fundació Concepció Rabell i que estava integrat en el fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya.
Fons relacionats Fons Eduard Fontserè (Cartoteca de Catalunya).


Eduard Fontserè a la dècada dels anys trenta
Títol Fons Eduard Fontserè 
Descripció del fons Fons documental constituït per l'arxiu privat del físic i meteoròleg Eduard Fontserè (Barcelona 1870-1970). Aplega textos manuscrits i impresos, correspondència i documentació diversa relacionada sobretot amb la meteorologia a Catalunya.
Període cobert 1900-1970
Dades d'ingrés Donat a la Cartoteca de Catalunya l'any 1988 per la seva filla Maria Fontserè, Vidua Iglésias.
Fons relacionats Fons històric del Servei Meteorològic de Catalunya (Cartoteca de Catalunya. Arxiu Fontserè (Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona): http://www.racab.es/biblio/fontsere.htm


Signatura de Cerdà treta del mapa de l'Eixample
Títol Fons Viladevall - Cerdà 
Descripció del fons Documentació relativa a Ildefons Cerdà i Sunyer (1815-1876), dipositada en el bufet notarial de Pere Viladevall successor de Manuel Oliu i Huguet qui s'ocupà de negociar amb l'Ajuntament de Barcelona i amb el Ministeri de Foment de Madrid el pagament dels deutes que ambdues institucions havien deixat pendents d'abonar a Cerdà.
Període cobert 1848-1909
Dades d'ingrés Fons donat l'any 2006 per la família Viladevall a la Cartoteca de Catalunya en motiu de l'enderrocament de la finca on hi havia l'antic despatx notarial.
Fons relacionats Aquest fons constava inicialment de plànols que foren adquirits pel Col·legi d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Catalunya que va dipositar-los a l'Ajuntament de Barcelona.

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral