Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Subscripció RSS

Subscripció RSS

Què és RSS?

L'RSS és un format per a compartir i distribuir continguts web, com ara notícies. Així doncs, utilitzant un lector d'RSS podeu veure permanentment les notícies que l'ICC va publicant sense haver d'entrar al web.

Hi ha navegadors (Firefox, Internet Explorer 7) i comptes de correu (Gmail, Yahoo) que ja incorporen aquest lector, però si no és el vostre cas, a Internet podeu trobar una gran varietat de lectors d'RSS (www.gencat.cat), també anomenats "agregadors".

 

Subscripció

Podeu afegir les notícies de l'ICC al vostre lector clicant els següents enllaços, o bé copiant l'adreça corresponent (amb el botó dret sobre l'enllaç i "copiar accés directe"). Si teniu Outlook, podeu consultar el tutorial.

En el cas d'Internet Explorer 7, comproveu que teniu activada l'opció per a poder llegir RSS (dins de les "Opcions d'Internet").


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral