Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Serveis en línia (Geoserveis)  >   WMS de cartografia ràster  >   WMS d'ortoimatges Sentinel-2

WMS d'ortoimatges Sentinel-2

URL: http://geoserveis.icc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?

Conté dades de 2015 i 2016 de Sentinel Copernicus modificades per l'ICGC.

Capa Nom capa Rang d'escales
Imatges Sentinel2 RGB - Paràmetre TIME habilitat sen2rgb Totes les escales
Imatges Sentinel2 IRC - Paràmetre TIME habilitat sen2irc Totes les escales
Imatge Sentinel2 RGB, [mensual] sen2rgb_[YYYYMM] * Totes les escales
Imatge Sentinel2 IRC, [mensual] sen2irc_[YYYYMM] * Totes les escales

*Nota: Es proporciona una capa WMS de cada mes pel qual es publiqui la imatge Sentinel. Exemple: sen2rgb_201512

Petició de capa amb TIME habilitat: cal afegir el paràmetre TIME en la consulta WMS indicant el mes d'interès (&TIME=2016-03)

Exemple (capa WMS-Time):

http://geoserveis.icc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836&TIME=2015-12

 

Les capes sense TIME habilitat es consulten com a capes WMS estàndard.

Exemple (capa WMS)

http://geoserveis.icc.cat/icgc_sentinel2/wms/service?REQUEST=GetMap&SERVICE=WMS&VERSION=1.3.0&LAYERS=sen2rgb_201512&STYLES=&FORMAT=image/png&BGCOLOR=0xFFFFFF&TRANSPARENT=TRUE&CRS=EPSG:25831&BBOX=206985.645933014,4480000,573014.354066986,4780000&WIDTH=1020&HEIGHT=836


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral