Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Sobre la geoinformació ICGC

Sobre la geoinformació ICGC

Aspectes legals i qualitat

Condicions d'ús: La descàrrega de cartografia del web ICGC és gratuïta, però el seu ús està subjecte a aquestes condicions.

Qualitat: Certificat ISO 9001.

 

Sobre els productes

Mapes topogràfics digitals

Fotos aèries i ortofotos

Cartografia topogràfica per a CAD i SIG

Capes de geoinformació: límits comarcals i municipals, seccions censals, polígons industrials...

Elevacions: dades LiDAR i Models Digitals d'Elevacions (MDE)

Especificacions tècniques: Aquests documents detallen com es fan els diversos productes, quins elements s'inclouen i en quines capes, i altra informació tècnica.

Metadades: Les metadades donen informació sobre la geoinformació a què estan associades.

Fitxers complementaris: Si treballeu la cartografia en formats tècnics, utilitzeu aquests fitxers per a fer-ho correctament.

 

Sobre la distribució

Formats: L'ICGC distribueix geoinformació en diversos formats. Vegeu quins i per a què serveixen.

Fulls: L'ICGC distribueix la cartografia per fulls (excepte en els serveis en línia).

 

Sobre les coordenades

Georeferenciació: La geoinformació que distribueix l'ICGC està georeferenciada, és a dir, té coordenades.

Sistemes de referència: L'ICGC distribueix tots els productes en el sistema de referència ETRS89.

 

Altres aspectes

Altres aspectes sobre la cartografia ICGC


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral