Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Sobre la geoinformació ICGC  >   Capes de geoinformació

Capes de geoinformació

Base municipal de Catalunya 1:50.000

Organització territorial de Catalunya en municipis, comarques i províncies, a escala 1:50.000.

Descàrrega (formats SHP, DXF i DGN)

Ús en línia (Geoserveis WMS i REST)

 

Més informació

 

Delimitació municipal

Traçat de les línies de terme municipals d'acord amb l’estat dels treballs de constitució i demarcació territorial dels municipis, de les entitats municipals descentralitzades i de les mancomunitats de Catalunya. Aquesta geoinformació no es pot considerar definitiva.

Ús en línia (Geoserveis WMS i REST)

 

Més informació

 

Seccions censals

Subdivisió dels municipis de Catalunya en districtes i seccions censals.

Descàrrega (format SHP)

Ús en línia (Geoserveis WMS i REST)

 

Més informació

 

Polígons industrials

Polígons industrials de Catalunya de més de 0,5 ha de superfície.

Descàrrega (format SHP)

Ús en línia (Geoserveis WMS i REST)

 

Més informació

 

Mapa dels sòls de pendent > 20%

Mapa dels sòls de pendent superior al 20% per donar suport al planejament urbanístic, atesa la normativa vigent al respecte.

Descàrrega per fulls (formats SHP, DXF i DGN)

Ús en línia (Geoserveis WMS)

 

Més informació

 

Mapes de variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya

Representació de diverses variables biofísiques de l'arbrat de Catalunya: carboni aeri total, biomassa aèria total, volum amb escorça, biomassa foliar, àrea basal, fracció de cabuda coberta, diàmetre normal mitjà, alçada mitjana.

Ús en línia (Geoserveis WMS)

 

Més informació


Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral