Generalitat de Catalunya - www.gencat.catAquest web ja no és operatiu. Accediu a www.icgc.catInici  >   Geoinformació digital  >   Sobre la geoinformació ICGC  >   Especificacions tècniques

Especificacions tècniques

Els següents documents detallen com es fan els diversos productes, quins elements s'inclouen i en quines capes, i altra informació tècnica.

Producte Tècniques Diccionari DXF DGN7 DGN8 Export SHP
Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2)              
Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2) - Addenda AMB              
Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.2) - Addenda Aj. BCN              
Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.1)              
Cartografia topogràfica 1:1.000 i 1:2.000 (v2.1) - Addenda AMB              
Base topogràfica de Catalunya 1:5.000 (v2.0)              
Mapa topogràfic de Catalunya 1:10.000              
Base topogràfica de Catalunya 1:25.000 (v1.0)              
Base topogràfica de Catalunya 1:50.000 (v3.1)              
Mapa topogràfic de Catalunya 1:100.000 (v1.0)              
Mapa topogràfic de Catalunya 1:250.000 (v1.1)              
MDT 5x5 m (v1.0)              
MDT 15x15 m (v2.0)              
Ortofoto de Catalunya 1:1.000 - 10 cm (v1.0)              
Ortofoto de Catalunya 1:2.500 - 25 cm (v3.3)              
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v6.0)              
Ortofoto de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v6.1)              
Ortofoto de Catalunya 1:25.000 - 2,5 m (v6.1)              
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:2.500 - 25 cm (v1.1)              
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v2.0)              
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:5.000 - 50 cm (v2.1)              
Ortofoto infraroja de Catalunya 1:25.000 - 2,5 m (v2.1)              
Ortoimatge Sentinel-2 de Catalunya              
Base Municipal de Catalunya 1:50.000              
Base Municipal de Catalunya 1:250.000              
Base Municipal de Catalunya 1:1.000.000              
Base de seccions censals de Catalunya (v1.0)              
Base de dades de polígons industrials (v1.1)              
Mapa de sòls de pendent > 20% (v1.0)              
Inventari de camins de Catalunya              
Noms geogràfics de Catalunya (v1.0)              

Web ICGC 1.0 © 2015 Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, NIF Q-0801980-D

Avís Legal | Galetes | Sobre el web | Accessibilitat | Política ambiental i de seguretat i salut laboral