Sèrie ICC és un conjunt de vuit vídeos que descriuen les activitats de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Aquest és el web acompanyant de la sèrie. Des d’aquí es poden veure tots els vídeos i, alhora, obtenir informació addicional sobre el tema.

Els vídeos es poden visionar en qualsevol ordre tot i que, a mode d’introducció, es recomana començar per ICC.

A Captació primària de dades i a Teledetecció s’expliquen els mètodes per recollir la informació del territori i obtenir les Bases topogràfiques que el representen digitalment. A partir d’aquestes bases, l’ICC elabora una àmplia diversitat de productes descrits a Cartografia.

Geodèsia està dedicat a la ciència que fonamenta aquestes activitats. A Toponímia es descriu la tasca de posar els noms de lloc en els mapes, i a Cartoteca el centre de documentació cartogràfica.

Cada vídeo va acompanyat de la transcripció de l’àudio, que és un text que conté alguns termes clicables. En clicar un d’aquests termes, el vídeo s’atura i s’obre una finestra amb un comentari que aporta informació complementària. En clicar qualsevol punt de la pantalla del vídeo, aquest es posa de nou en marxa.

Es recomana el visionat a ‘Pantalla completa’, l’opció que hi ha a la part inferior de la pantalla de cada vídeo.